Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna – uzupełnianie braków uzębienia

protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna

Problem utraty zębów jest powszechny w dzisiejszych czasach. Jego przyczyny mogą być różne, począwszy od urazów, poprzez fizjologiczne procesy degeneracyjne, braki higieniczne, a skończywszy na różnych schorzeniach. Jest to problem o tyle istotny, że poza oczywistymi względami estetycznymi, może skutkować nieprawidłowym rozrastaniem się pozostałych zębów i ich rotacją, czego rezultatem jest nieprawidłowy zgryz i zaburzenie mechaniki i funkcji narządu żucia. Na szczęście protetyka stomatologiczna jest dziedziną, która pozwala na zapobiegnięcie skutkom utraty zębów.

Korony

Korony zębowe należą do stałych urządzeń protetycznych. Są one mocowane do naturalnych zębów pacjenta, lub do implantów. Są one zakładane trwale, a ich usunięcie jest możliwe jedynie przez stomatologa.

Korony mogą być wykonane z różnych materiałów. Pierwszą grupę stanowią materiały metaliczne. Wpisuje się w nią złoto, a także różnego rodzaju stopy metali. Innym materiałem wykorzystywanym do wytwarzania koron jest akryl. Można je również wykonywać z akrylu, porcelany lub materiałów ceramicznych. Istnieją również korony powstałe przy wykorzystaniu połączenia tych materiałów.

Za przykład mogą tu posłużyć korony porcelanowe na złocie, albo na cerkonie. Te ostatnie są uznawane za tak zwane korony wysokokosmetyczne. Do tego rodzaju koron należą również korony pełnoceramiczne.

Protetyka stomatologiczna – rozwiązania

Korony zębowe mają szerokie zastosowanie w protetyce i mogą pełnić różnorodne funkcje. Mogą być wykorzystywane do przykrycia całego zęba, mogą również być umieszczone na wierzchołku implantu. Poprawiają one wygląd, kształt i wyrównanie uszkodzonych zębów, a także powodują ich wzmocnienie. Dzięki temu przywracają pełną funkcję uzębienia jako nieodzownego elementu aparatu żucia, ale i jego estetykę.

Rodzaj korony dobiera się w zależności od miejsca, w którym ma być umieszczona.
W przypadku zębów przednich, czyli kłów i siekaczy, najczęściej stosuje się korony porcelanowe i ceramiczne. Co więcej, w dzisiejszych czasach możliwe jest dobranie takiego koloru płytki, która odpowiada odcieniowi naturalnego uzębienia.

Dzięki temu korona jest niewidoczna i wygląda jak prawdziwy ząb. Z kolei w przypadku zębów umieszczonych w tylnej części jamy ustnej, stosuje się przede wszystkim korony wykonane ze stopów metalicznych. Powodem tego jest fakt, iż ten materiał jest dużo wytrzymalszy, a zęby przedtrzonowe i trzonowce są poddawane niejednokrotnie dużym obciążeniom.

Przed wykonaniem korony konieczne jest odpowiednie przygotowanie zęba. Najczęściej odbywa się to poprzez zmniejszenie jego rozmiaru. Następnie pobierany jest specjalny wycisk, na podstawie którego przygotowywana jest forma, w której zostanie przygotowana korona. W przypadku koron porcelanowych i ceramicznych również dobierany jest odpowiedni odcień.

Prawidłowo założona korona może wystarczyć do końca życia, jednak aby zwiększyć prawdopodobieństwo tego należy dbać o higienę jamy ustnej poprzez szczotkowanie zębów co najmniej 2 razy dziennie pastą z fluorem, używanie nici dentystycznej oraz płynu do płukania ust. Niezwykle ważne są również regularne kontrole u stomatologa.

Wskazania do założenia korony zębowej są różnorodne. Wykonuje się to na przykład w celu naprawy złamanego zęba, albo zamiast dużych wypełnień zębów w przypadku, kiedy pozostała ich część jest zbyt mała. Jest to również świetna metoda pokrycia zęba po leczeniu endodontycznym. Umożliwia także zamaskowanie zniekształceń i przebarwień zębów. Ponadto może być zakładana celem wytworzenia punktu mocowania dla mostu zębowego.

Bardzo często korony są wykonywane po wcześniejszym uzupełnieniu braku uzębienia z wykorzystaniem narzędzia jakim są implanty zębowe.

Protetyka stomatologiczna – Mosty

Mosty stomatologiczne służą do wypełniania luk powstałych podczas utraty jednego lub kilku zębów. Jest to bardzo istotne, ponieważ umożliwia zachowanie prawidłowego zgryzu i przywrócenie prawidłowej mechaniki narządu żucia. Warunkiem umożliwiającym zastosowanie u pacjenta mostu stomatologicznego jest obecność prawidłowych zębów bądź implantów ograniczających lukę.

Pełnią one funkcję filarów dla mostu i służą do jego zakotwiczenia. W zależności od rozległości luki, most stomatologiczny wyposażony jest w jeden do kilku zębów zastępczych. Materiały stosowane do wykonywania mostów są różnorodne. Najpopularniejsze są mosty porcelanowe i ceramiczne.

Podobnie jak w przypadku koron zębowych, w mostach wykonanych z tych materiałów możliwe jest dobranie odcienia do koloru naturalnych zębów pacjenta.

Przed wykonaniem mostu należy odpowiednio przygotować zęby mające spełniać rolę filarów. Dokonuje się tego poprzez redukowanie ich rozmiaru. Następnie pobierany jest wycisk używany do przygotowania specjalnej formy dopasowanej do pacjenta.

Po dobraniu odpowiedniego odcienia, przygotowywany jest most składających się z dwóch koron nakładanych na filary, oraz zęba lub zębów zastępczych.

Trwałość mostu stomatologicznego jest duża i może on służyć człowiekowi nawet przez całe życie. Oczywiście aby sobie to umożliwić należy spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim konieczne jest staranne dbanie o higienę jamy ustnej, przejawiające się szczotkowaniem zębów co najmniej 2 razy dziennie przy użyciu pasty zawierającej fluor.Należy również stosować nici dentystyczne oraz płyny do płukania ust. Kolejnym bardzo ważnym warunkiem jest dbanie o regularność kontroli stomatologicznych.

Protezy zębowe

Protezy zębowe, w przeciwieństwie do koron i mostów, są mobilnymi urządzeniami protetycznymi. Oznacza to, że mogą być w każdej chwili samodzielnie usuwane przez pacjenta, a następnie umieszczane z powrotem w jamie ustnej. Ich podstawowym zadaniem jest uzupełnianie ubytków uzębienia i przywracanie prawidłowej mechaniki i funkcji narządu żucia.

Mogą być wykonane z różnych materiałów. Z tego względu można je podzielić na protezy szkieletowe (wykonywane na lanym, metalowym szkielecie, mocowane przy pomocy klamr lub specjalnych zatrzasków) oraz akrylowe. W zależności od tego, czy protezowaniu poddawane są zęby dolne czy górne, proteza wygląda inaczej.

W przypadku szczęki (górnej), podstawa protezy jest pełna i pokrywa całe podniebienie. W przypadku żuchwy (“dolnej szczęki”), podstawa protezy ma kształt podkowy.

Stomatolog zawsze indywidualnie wybiera rodzaj protezy najbardziej adekwatny dla pacjenta. Wyróżnia się trzy podstawowe typy protez: tradycyjna pełna (umieszczana w jamie ustnej po usunięciu wszystkich zębów i wygojenia się ran, co czasem może trwać nawet kilka miesięcy), bezpośrednia pełna (umieszczana w jamie ustnej praktycznie od razu po usunięciu wszystkich zębów) oraz częściowa (oparta na metalowej ramce zakotwiczonej na naturalnych zębach lub też implantach).

Oczywiście proteza, jako ciało obce w jamie ustnej początkowo może być źródłem dużego dyskomfortu. U niektórych przyzwyczajenie się do jej obecności zajmuje nawet kilka miesięcy. Trwałość protez jest czasowa, i po pewnym czasie stosowania konieczne jest jej ponowne dopasowanie, a czasem nawet wykonanie nowej protezy.

Dlatego bardzo ważne są regularne kontrole stomatologiczne. Jest to o tyle istotne, że źle dobrana proteza może prowadzić do różnych niekorzystnych zmian w obrębie jamy ustnej, ze zmianami