Rejestracja tel. pn – pt: 10:00 – 18:00

Sobota – niedziela: nieczynne

+48 604 401 116

info@emdent.pl

Przepiórcza 23c/1A

60-162 Poznań Grunwald

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna - uzupełnianie braków uzębienia. Leczeniem zajmuje się protetyk Poznań

Protetyka stomatologiczna Poznań

Problem utraty uzębienia jest powszechny w dzisiejszych czasach. Jego przyczyny mogą być różne, począwszy od urazów, poprzez fizjologiczne procesy degeneracyjne, braki higieniczne, a skończywszy na różnych schorzeniach. Jest to problem o tyle istotny, że poza oczywistymi względami estetycznymi, może skutkować nieprawidłowym rozrastaniem się pozostałych zębów i ich rotacją, czego rezultatem jest nieprawidłowy zgryz i zaburzenie mechaniki i funkcji narządu żucia.

Na szczęście protetyka stomatologiczna jest dziedziną, która pozwala na zapobiegnięcie skutkom utraty zębów. Protetyk Poznań

Korony

Korony zębowe należą do stałych urządzeń protetycznych. Są one mocowane do naturalnych zębów pacjenta, lub do implantów. Są one zakładane trwale, a ich usunięcie jest możliwe jedynie przez stomatologa – protetyk Poznań.

Korony mogą być wykonane z różnych materiałów. Pierwszą grupę stanowią materiały metaliczne. Wpisuje się w nią złoto, a także różnego rodzaju stopy metali. Innym materiałem wykorzystywanym do wytwarzania koron jest akryl. Można je również wykonywać z akrylu, porcelany lub materiałów ceramicznych. Istnieją również korony powstałe przy wykorzystaniu połączenia tych materiałów.

Za przykład mogą tu posłużyć korony porcelanowe na złocie, albo na cerkonie. Te ostatnie są uznawane za tak zwane korony wysokokosmetyczne. Do tego rodzaju koron należą również korony pełnoceramiczne.

Protetyka stomatologiczna – rozwiązania

Korony zębowe mają szerokie zastosowanie w protetyce i mogą pełnić różnorodne funkcje. Mogą być wykorzystywane do przykrycia całego zęba, mogą również być umieszczone na wierzchołku implantu. Poprawiają one wygląd, kształt i wyrównanie uszkodzonych zębów, a także powodują ich wzmocnienie. Dzięki temu przywracają pełną funkcję uzębienia jako nieodzownego elementu aparatu żucia, ale i jego estetykę.

Rodzaj korony dobiera się w zależności od miejsca, w którym ma być umieszczona.
W przypadku zębów przednich, czyli kłów i siekaczy, najczęściej stosuje się korony porcelanowe i ceramiczne. Co więcej, w dzisiejszych czasach możliwe jest dobranie takiego koloru płytki, która odpowiada odcieniowi naturalnego uzębienia.

Dzięki temu korona jest niewidoczna i wygląda jak prawdziwy ząb. Z kolei w przypadku zębów umieszczonych w tylnej części jamy ustnej, stosuje się przede wszystkim korony wykonane ze stopów metalicznych. Powodem tego jest fakt, iż ten materiał jest dużo wytrzymalszy, a zęby przedtrzonowe i trzonowce są poddawane niejednokrotnie dużym obciążeniom.

Przed wykonaniem korony konieczne jest odpowiednie przygotowanie zęba. Najczęściej odbywa się to poprzez zmniejszenie jego rozmiaru. Następnie pobierany jest specjalny wycisk, na podstawie którego przygotowywana jest forma, w której zostanie przygotowana korona. W przypadku koron porcelanowych i ceramicznych również dobierany jest odpowiedni odcień.

Prawidłowo założona korona może wystarczyć do końca życia, jednak aby zwiększyć prawdopodobieństwo tego należy dbać o higienę jamy ustnej poprzez szczotkowanie zębów co najmniej 2 razy dziennie pastą z fluorem, używanie nici dentystycznej oraz płynu do płukania ust. Niezwykle ważne są również regularne kontrole u stomatologa.

Wskazania do założenia korony zębowej są różnorodne. Wykonuje się to na przykład w celu naprawy złamanego zęba, albo zamiast dużych wypełnień zębów w przypadku, kiedy pozostała ich część jest zbyt mała. Jest to również świetna metoda pokrycia zęba po leczeniu endodontycznym. Umożliwia także zamaskowanie zniekształceń i przebarwień zębów. Ponadto może być zakładana celem wytworzenia punktu mocowania dla mostu zębowego.

Bardzo często korony są wykonywane po wcześniejszym uzupełnieniu braku uzębienia z wykorzystaniem narzędzia jakim są implanty zębowe.

Protetyka stomatologiczna – Mosty

Mosty stomatologiczne służą do wypełniania luk powstałych podczas utraty jednego lub kilku zębów. Jest to bardzo istotne, ponieważ umożliwia zachowanie prawidłowego zgryzu i przywrócenie prawidłowej mechaniki narządu żucia. Warunkiem umożliwiającym zastosowanie u pacjenta mostu stomatologicznego jest obecność prawidłowych zębów bądź implantów ograniczających lukę.

Pełnią one funkcję filarów dla mostu i służą do jego zakotwiczenia. W zależności od rozległości luki, most stomatologiczny wyposażony jest w jeden do kilku zębów zastępczych. Materiały stosowane do wykonywania mostów są różnorodne. Najpopularniejsze są mosty porcelanowe i ceramiczne.

Podobnie jak w przypadku koron zębowych, w mostach wykonanych z tych materiałów możliwe jest dobranie odcienia do koloru naturalnych zębów pacjenta.

Przed wykonaniem mostu należy odpowiednio przygotować zęby mające spełniać rolę filarów. Dokonuje się tego poprzez redukowanie ich rozmiaru. Następnie pobierany jest wycisk używany do przygotowania specjalnej formy dopasowanej do pacjenta.

Po dobraniu odpowiedniego odcienia, przygotowywany jest most składających się z dwóch koron nakładanych na filary, oraz zęba lub zębów zastępczych.

Trwałość mostu stomatologicznego jest duża i może on służyć człowiekowi nawet przez całe życie. Oczywiście aby sobie to umożliwić należy spełnić kilka warunków.

Przede wszystkim konieczne jest staranne dbanie o higienę jamy ustnej, przejawiające się szczotkowaniem zębów co najmniej 2 razy dziennie przy użyciu pasty zawierającej fluor. Należy również stosować nici dentystyczne oraz płyny do płukania ust. Kolejnym bardzo ważnym warunkiem jest dbanie o regularność kontroli stomatologicznych.

Protezy zębowe

Protezy zębowe, w przeciwieństwie do koron i mostów, są mobilnymi urządzeniami protetycznymi. Oznacza to, że mogą być w każdej chwili samodzielnie usuwane przez pacjenta, a następnie umieszczane z powrotem w jamie ustnej. Ich podstawowym zadaniem jest uzupełnianie ubytków uzębienia i przywracanie prawidłowej mechaniki i funkcji narządu żucia.

Mogą być wykonane z różnych materiałów. Z tego względu można je podzielić na protezy szkieletowe (wykonywane na lanym, metalowym szkielecie, mocowane przy pomocy klamr lub specjalnych zatrzasków) oraz akrylowe. W zależności od tego, czy protezowaniu poddawane są zęby dolne czy górne, proteza wygląda inaczej.

W przypadku szczęki (górnej), podstawa protezy jest pełna i pokrywa całe podniebienie. W przypadku żuchwy (“dolnej szczęki”), podstawa protezy ma kształt podkowy.

Stomatolog zawsze indywidualnie wybiera rodzaj protezy najbardziej adekwatny dla pacjenta. Wyróżnia się trzy podstawowe typy protez: tradycyjna pełna (umieszczana w jamie ustnej po usunięciu wszystkich zębów i wygojenia się ran, co czasem może trwać nawet kilka miesięcy), bezpośrednia pełna (umieszczana w jamie ustnej praktycznie od razu po usunięciu wszystkich zębów) oraz częściowa (oparta na metalowej ramce zakotwiczonej na naturalnych zębach lub też implantach).

Oczywiście proteza, jako ciało obce w jamie ustnej początkowo może być źródłem dużego dyskomfortu. U niektórych przyzwyczajenie się do jej obecności zajmuje nawet kilka miesięcy. Trwałość protez jest czasowa, i po pewnym czasie stosowania konieczne jest jej ponowne dopasowanie, a czasem nawet wykonanie nowej protezy.

Dlatego bardzo ważne są regularne kontrole stomatologiczne. Jest to o tyle istotne, że źle dobrana proteza może prowadzić do różnych niekorzystnych zmian w obrębie jamy ustnej, ze zmianami

Protetyka stomatologiczna – pytania i odpowiedzi

Co to jest protetyka stomatologiczna?

Protetyka stomatologiczna jest dziedziną stomatologii, która zajmuje się uzupełnianiem ubytków uzębienia za pomocą specjalnych elementów protetycznych zarówno stałych jak i mobilnych.

Mogą być one instalowane zarówno w oparciu o fizjologiczne uzębienie pacjenta, jak i mocowane na  założonych uprzednio implantach protetycznych, tak jednoczęściowych jak i dwuczęściowych.

Podstawowym celem tej dziedziny stomatologii jest umożliwienie zachowania pełnego garnituru zębowego co jest bardzo istotne zarówno ze względów estetycznych, jak i dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania oraz mechaniki narządu żucia.

Czy warto uzupełniać ubytki uzębienia?

Posiadanie kompletnego garnituru zębowego jest bardzo ważne. Jego ubytki, choć często bagatelizowane, stanowią poważny problem. Oczywistym aspektem jest defekt estetyczny, jednakże rezultatem nieleczonych ubytków uzębienia jest nieprawidłowe rozrastanie się pozostałych zębów, z ich następczą rotacją.

Efektem wyżej wymienionych procesów są nieprawidłowości zgryzu, która skutkuje istotnymi zaburzeniami funkcji oraz mechaniki narządu żucia. Z tego powodu posiadanie pełnego uzębienia jest bardzo istotne, a wszelkie zabiegi pozwalające na uzupełnianie jego ubytków mają głęboki sens.

Jakie uzupełnienia protetyczne są obecnie stosowane?

Współcześnie stosowane uzupełnienia protetyczne można podzielić z grubsza na stałe oraz mobilne. Do uzupełnień stałych zalicza się mosty protetyczne oraz korony zębowe, które są najczęściej osadzane na implantach stomatologicznych w sposób trwały. Mobilne uzupełnienia protetyczne obejmują natomiast wszelkiego rodzaju protezy zębowe. Rodzaj uzupełnień protetycznych jest dobierany w zależności od rodzaju i rozległości ubytków zębowych, a także preferencji pacjenta.

Co to są korony zębowe?

Korony zębowe należą do stałych uzupełnień protetycznych, które są mocowane albo do naturalnych zębów pacjenta, albo do założonych wcześniej implantów. Są one zakładane trwale, a ich usunięcie jest możliwe jedynie przez stomatologa. Korony mogą być wykonane z różnych materiałów, na przykład związków metalicznych, akrylu, porcelany oraz materiałów ceramicznych.

Istnieją również korony powstałe przy wykorzystaniu połączenia tych materiałów. Wskazania do założenia korony zębowej są różnorodne. Wykonuje się to na przykład w celu naprawy złamanego zęba, albo zamiast dużych wypełnień zębów w przypadku, kiedy pozostała ich część jest zbyt mała.

Jest to również świetna metoda pokrycia zęba po leczeniu endodontycznym. Umożliwia także zamaskowanie zniekształceń i przebarwień zębów. Ponadto może być zakładana celem wytworzenia punktu mocowania dla mostu zębowego.

Co to są mosty protetyczne?

Mosty stomatologiczne służą do wypełniania luk po utracie kilku zębów umiejscowionych obok siebie. Warunkiem umożliwiającym zastosowanie u pacjenta mostu stomatologicznego jest obecność prawidłowych zębów bądź implantów ograniczających lukę. Pełnią one funkcję filarów dla mostu i służą do jego zakotwiczenia.

W zależności od rozległości luki, most stomatologiczny wyposażony jest w jeden do kilku zębów zastępczych. Materiały stosowane do wykonywania mostów są różnorodne. Najpopularniejsze są mosty porcelanowe
i ceramiczne.

Czy stosowanie uzupełnień protetycznych jest bezpieczne?

Zabiegi zakładania uzupełnień protetycznych charakteryzują się wysokim bezpieczeństwem. Przed planowaną procedurą dokonuje się odpowiedniego przygotowania pacjenta.
W przypadku zakładania stałych uzupełnień protetycznych jedyna inwazyjność jaka może mieć miejsce, zachodzi w momencie zakładania implantów stomatologicznych. Poza tym zabieg przebiega praktycznie bezinwazyjnie. Istotne jest również, by pamiętać, że uzupełnienia protetyczne są wykonywane z materiałów biokompatybilnych, a to znaczy, iż nie ma ryzyka wystąpienia reakcji w odpowiedzi na obecność ciała obcego.

Nie ma więc ryzyka wystąpienia stanu zapalnego, czy reakcji nadwrażliwości. W przypadku stosowania mobilnych uzupełnień protetycznych, czyli protez, nie ma żadnego ryzyka ewentualnych skutków ubocznych. Mogą jednakże powodować dyskomfort zwłaszcza na początku użytkowania. Objawy te wystąpić mogą szczególnie w przypadku źle dobranej protezy.

Czy po wstawieniu uzupełnienia protetycznego nie będzie ono za bardzo rzucało się w oczy?

Jest to aspekt, który często nurtuje pacjentów przed podjęciem potencjalnej decyzji o skorzystaniu z usług protetyka. Zachowanie estetycznego i naturalnego wyglądu zębów jest bardzo istotne, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Dlatego też materiały, z których wykonywane są obecnie uzupełnienia protetyczne, dostępne są w kolorystyce naturalnych zębów.

Co więcej, kolor surowca dobierany jest indywidualnie do fizjologicznych zębów pacjenta. Dzięki temu uzupełnienie protetyczne nie odbiega zabarwieniem od naturalnego uzębienia. Pozwala to na zachowaniu estetycznego, naturalnego wyglądu, przy jednoczesnym utrzymaniu prawidłowej mechaniki i funkcji narządu żucia.

Od czego zależy dobór konkretnego rodzaju uzupełnienia protetycznego?

Jako, że obserwuje się różne rodzaje i rozległości ubytków uzębienia, stosuje się też różne rodzaje uzupełnień protetycznych. Kryteria dopasowania konkretnego rodzaju uzupełnienia protetycznego zależą od kilku czynników. Pierwszym z nich jest rozległość i zakres ubytków w garniturze zębowym u konkretnego pacjenta. Podstawową wytyczną jest ilość brakujących zębów.

Istotne w tym jest też to, czy ubytek dotyczy sąsiadujących ze sobą zębów czy też leżących w pewnej odległości od siebie. Ponadto bardzo ważną kwestią jest stan pozostałego uzębienia, ponieważ niektóre z uzupełnień protetycznych (zwłaszcza stałe, w tym korony stomatologiczne i mosty protetyczne) mocowane są do naturalnych zębów, inne zaś do implantów. Oczywiście w doborze optymalnego rodzaju uzupełnienia bardzo ważne są preferencje i oczekiwania pacjenta.

Czy wstawianie uzupełnień protetycznych jest bolesne?

Biorąc pod uwagę fakt, że zakładanie uzupełnień protetycznych jest praktycznie bezinwazyjne, również ciężko mówić o jakiejkolwiek bolesności. Jedyna potencjalna inwazyjność zabiegu, która zachodzi w przypadku konieczności wcześniejszego założenia implantu. W takim przypadku jednak stosowane jest znieczulenie, tak by pacjent nie odczuwał dolegliwości bólowych.

Co prawda w początkowym okresie po założeniu uzupełnienia może pojawiać się dyskomfort, jednak zdarza się to zazwyczaj w przypadkach źle dobranych uzupełnień. Przy starannym ich dopasowaniu żadne dolegliwości nie powinny być odczuwalne.

Jak przebiega wykonanie protezy zębowej?

W standardowych sytuacjach wykonanie protezy zębowej wymaga czterech wizyt pacjenta w gabinecie stomatologicznym. W czasie pierwszej wizyty pobierany jest wycisk celem dokładnego określenia i dopasowania rozstawu zębów co jest kluczowe przy odpowiednim dobraniu protezy. Druga wizyta ma na celu ustalenie wysokości zwarcia. Za trzecim razem dokonuje się przymiarki zębów w wosku, a wreszcie podczas czwartej wizyty pacjent odbiera gotową protezę. W uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość skrócenia tej drogi i zredukowanie ilości wizyt. Wymaga to jednak dokonania szczegółowych ustaleń z lekarzem stomatologiem oraz technikiem dentystycznym.

Czy resztki jedzenia nie dostają się pod stałe uzupełnienia protetyczne?

Jest to dość powszechna obawa panująca wśród pacjentów rozważających decyzję o zastosowaniu stałego uzupełnienia protetycznego. Jednakże jest ona zupełnie bezzasadna. Przy mocowaniu koron czy też mostów protetycznych, stomatolog stosuje specjalne cementy protetyczne. Są to bardzo silnie wiążące spoiwa, których zadaniem jest nie tylko ścisłe i trwałe przytwierdzeniu uzupełnienia protetycznego do naturalnego zęba bądź też implantu, ale równie wypełnienie wszelkiego rodzaju najdrobniejszych szczelin. Dzięki tym właściwościom dochodzi do zniwelowania jakiegokolwiek ryzyka przedostania się resztek pokarmowych pod uzupełnienie.

Co należy zrobić, żeby stałe uzupełnienie protetyczne mogło służyć jak najdłużej?

Prawidłowo dobrane i przymocowane stałe uzupełnienie protetyczne takie jak korona czy też most mogą wystarczyć nawet do końca życia. Jednakże, by zapewnić sobie możliwość trwałości takiego uzupełnienia konieczne jest prawidłowe i staranne dbanie o codzienną higienę jamy ustnej. Bardzo ważne jest regularne mycie zębów, co najmniej 2 razy dziennie, z zastosowaniem pasty do zębów zawierającej fluor.

Jednakże należy mieć świadomość, iż samo szczotkowanie zazwyczaj jest niewystarczające, dlatego też zalecane jest stosowanie nici dentystycznych oraz płynu do płukania ust. Ponadto bardzo ważne jest regularne zgłaszanie się na kontrole do gabinetu stomatologicznego.

Gdzie zrobić protezę zębów w Poznaniu?

NZOZ M-Dent Przepiórcza 23c/1a – Poznań Grunwald, Os. Kopernika 61 868 02 21

Protetyka Poznań

Protetyka stomatologiczna

Gabinet Emdent oferuje swoim pacjentom możliwość skorzystania z szerokiego wachlarza usług z zakresu protetyki stomatologicznej, czyli dziedziny stomatologii zajmującej się uzupełnianiem braków w uzębieniu. Przyczyny tych braków mogą być różne, nie zawsze są one zależne od nas, a ich uzupełnianie to nie tylko kwestia estetyki, choć ta też ma duże znaczenie. Niekompletne uzębienie może prowadzić do rozchwiania się sąsiednich zębów i wad zgryzu, a w konsekwencji na przykład do nie dość dokładnego rozdrabniania pokarmów.

Następstwem tego będą kłopoty z układem trawiennym i znaczne obniżenie się jakości naszego życia. Nie posiadając wszystkich zębów czujemy się mniej atrakcyjni i tracimy pewność siebie, wstydzimy się szeroko uśmiechać. Braki nawet pojedynczych zębów mogą znacząco wpływać na wygląd twarzy, poprzez prowadzenie do zapadania się policzków i pojawienia się zmarszczek.

Widać więc wyraźnie, jak duże znaczenie w naszym życiu ma posiadanie kompletnego i zadbanego uzębienia. Protetyka stomatologiczna oferuje nam co najmniej kilka możliwych sposobów uzupełnienia istniejących braków.

Korony

Korony zębowe to rozwiązanie stosowane w przypadku pojedynczych braków zębów zniszczonych w wyniku próchnicy, przebarwionych lub złamanych. Są dobrym rozwiązaniem również w przypadku zębów martwych, które były wcześniej leczone kanałowo. Korona zębowa jest pewnego rodzaju „czapeczką” zakładaną na ząb własny pacjenta, jeśli korzeń zęba jest zdrowy, lub na implant – sztuczny korzeń zęba. Istnieje kilka rodzajów koron zębowych, które są dobierane indywidualnie do potrzeb pacjenta.

Mosty

Mosty protetyczne stosuje się w celu uzupełnienia braku kilku sąsiadujących ze sobą zębów. Most protetyczny jest konstrukcją zbudowaną z kilku złączonych ze sobą koron zębowych, które mocuje się na sąsiadujących zębach. Oznacza to, że przed i za luką w zębach pacjenta muszą znajdować się jego własne, zdrowe zęby.

Niestety nie jest to rozwiązanie idealne, ponieważ konieczne jest naruszenie tkanki zdrowych zębów, co w konsekwencji może prowadzić do ich utraty. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się tu umieszczenie mostu na implantach zębów, ponieważ odbudowuje brak uzębienia i jednocześnie nie prowadzi do zniszczenia zębów własnych pacjenta.

Protetyka stomatologiczna – protezy

Innym rozwiązaniem, które może być zastosowane w przypadku braku kilku zębów są protezy zębowe. Możliwe jest też wykonanie protezy całościowej, dla osób, które w wyniku różnych wydarzeń nie posiadają w ogóle zębów własnych. W zależności od stanu zębów pacjenta możliwe jest zastosowanie różnych rodzajów protez, na przykład szkieletowych lub nakładowych, a wybór konkretnej metody zawsze następuje po konsultacji z pacjentem. Obecnie praktycznie niemożliwe jest odróżnienie protezy od naturalnych zębów.

Dla pacjentów korzystających z tego rodzaju uzupełnień początkowo trudność może stanowić przyzwyczajenie się do protezy – bądź, co bądź – ciała obcego w ustach. Jednak są to trudności krótkotrwałe, mijające po zastosowaniu prostych ćwiczeń – na przykład powolnego i wyraźnego mówienia, lub czytania na głos.

Z pewnością nie są one na tyle poważne, żebyśmy dali się odwieść od przeprowadzenia leczenia protetycznego. Uzupełnienie brakujących zębów, niezależnie od metody, na którą się zdecydujemy pozwoli nam na pozbycie się kompleksów i cieszenie się pełnią życia.

Protetyka

Pozwala na odbudowanie brakujących zębów lub ich zniszczonych koron.

Jeżeli zostaje w buzi tylko korzeń, a jest dobrze przeleczony kanałowo można zastosować na nim wkład i koronę. Jeżeli brakuje całego zęba – można sąsiednie zęby oszlifować dookoła i założyć na nie kilka zblokowanych koron – czyli most.

W przypadku kiedy pacjent utracił wiele zębów można wykonać protezy częściowe lub całkowite.

Protetyka stomatologiczna

Protetyka stomatologiczna jest działem stomatologii, którego zadaniem jest odtwarzanie zgryzu i wyglądu zębów. Wykonuje się ją w wyniku utraty zębów lub ich uszkodzenia. Utrata zębów może być skutkiem chorób lub urazów, lecz dzięki protetyce stomatologicznej możemy przywrócić naszym zębom dawny blask.

Co to jest protetyka stomatologiczna?

Protetyka stomatologiczna polega na uzupełnianiu ubytków tkankowych, narządowych i czynnościowych oraz obejmuje korektę kształtu zębów czy poprawę uśmiechu. Przed wyborem metody leczenia wykonuje się wywiad z pacjentem, który uzupełniony jest badaniem i pantomogramem. Na tej podstawie lekarz dentysta podejmuje decyzję w kwestii zastosowania korony, licówki lub koron czy protez.

Następnie po akceptacji pacjenta lekarz ustala harmonogram leczenia protetycznego. Leczenie protetyczne jest wykonywane w przypadku braków zębowych powstałych w wyniku np. próchnicy lub innych uszkodzeń. Braki zębowe są bardzo niebezpieczne dla zdrowia pacjenta i mogą prowadzić do zaniku kości, przesuwania się, przechylania się zębów, zmian w rysach twarzy, trudności w przeżuwaniu kęsów pokarmowych czy chorobach dziąseł i przyzębia.

Dlaczego warto podjąć się leczenie protetycznego?

Leczenie protetyczne może przynieść szereg pozytywnych korzyści. Jedną z nich jest prawidłowe rozgryzanie i przeżuwanie pokarmów, które prowadzi do właściwej pracy układu pokarmowego. Wstawienie koron lub licówek znacznie podnosi estetykę i zapewnia piękny uśmiech, co dodaje pacjentowi pewności siebie.

Metody uzupełniania braków zębów

Pierwszą i powszechną metodą uzupełniania braków są korony protetyczne, które pozwalają na odbudowanie zniszczonych zębów. Korony protetyczne wymagają najnowszych technik komputerowych i technologii, co zapewnia zaskakujące efekty w leczeniu. Korony wykonywane są z porcelany. Wyróżniamy korony pełnoceramiczne, porcelanowe ze stali i porcelanowe na złocie.

Protetycy stosują też mosty, które wykonuje się w przypadku większych ubytków zębów. W przypadku tego rozwiązania zdrowe zęby są rodzajem filarów mostu protetycznego. Zaletą mostu protetycznego jest fakt, że wygląda tak samo jak naturalne uzębienie i nadaje estetykę jamie ustnej. Most można zastosować nawet w przypadku trzech brakujących zębów obok siebie.

Protezy zębowe

Protezy akrylowe są wykorzystywane do uzupełniania większych ubytków. Wykonuje się je z płyty, do której mocowane są sztuczne zęby na kształt naturalnego uzębienia. Proteza zębowa-metalowa-akrylowa jest stosowana jako uzupełnienie przy małych ubytkach. Złożona jest z metalowej podstawy pełniącej funkcję stelaża oraz przymocowanych do niego akrylowych zębów.

Czym zajmuje się protetyka stomatologiczna?

Protetyka stomatologiczna to ważna gałąź stomatologii. Coraz częściej korzystają z niej młode osoby, które chcą nie tylko odtworzyć brakujące uzębienie, ale i poprawić estetykę jamy ustnej czy wygląd. W artykule opisujemy, czym zajmuje się protetyka stomatologiczna, jakie są rodzaje uzupełnień protetycznych i kiedy warto zdecydować się na wizytę u protetyka.

Czym jest protetyka stomatologiczna?

Protetyka stomatologiczna to dziedzina stomatologii, która zajmuje się leczeniem braków w uzębieniu. Głównym celem zabiegów protetycznych jest odbudowa uzębienia oraz przywrócenie naturalnych funkcji żucia. Zabiegi protetyczne mają na celu również poprawę estetyki jamy ustnej i wyglądu pacjenta. Wizyta u protetyka w Poznaniu prowadzi do takich korzyści jak: poprawa przeżuwania, trawienia czy przeciwdziałanie zmianom w jamie ustnej. Do protetyka warto się udać w razie częściowej utraty uzębienia, co może przeciwdziałać wysunięciu się zębów przeciwstawnych i zanikowi kości. Brak podjęcia leczenia protetycznego w przypadku ubytków uzębienia może mieć szereg negatywnych zmian na stan zdrowia pacjenta (np. zmiana wyglądu twarzy).

Protetyka w Poznaniu – wskazania

Protetyka stomatologiczna Poznań – zakres leczenia

Zakres leczenia protetycznego jest szeroki. Zwykle obejmuje uzupełnienia protetyczne oparte na uzębieniu pacjenta lub jego resztkach. Drugim rodzajem zabiegów protetycznych jest wszczepianie implantów. Protetyka stomatologiczna w Poznaniu zajmuje się także rehabilitacją po zabiegach chirurgicznych w obrębie części twarzowej czaszki.

Rodzaje uzupełnień protetycznych 

Protetyka stomatologiczna oferuje wiele rodzajów uzupełnień protetycznych. Możemy wyróżnić:

Uzupełnienia stałe charakteryzują się tym, że są na stałe montowane na zębach. Uzupełnienia ruchome, czyli protezy, są tylko czasowe, więc pacjent może je wyjmować w dowolnym momencie. 

Protetyka stomatologiczna Poznań – korony i mosty stomatologiczne

W protetyce stomatologicznej wykonuje się uzupełnienia stałe: korony stomatologiczne, mosty, licówki, nakłady i wkłady koronowo-korzeniowe. Koronę stosuje się w przypadku zniszczenia zęba z powodu próchnicy bądź urazu. Najczęściej stosowanymi koronami w gabinecie stomatologicznym w Poznaniu są korony porcelanowe lub pełnoceramiczne.

Dzięki koronie stomatologicznej pacjent może cieszyć się efektem naturalności, ponieważ korony przypominają naturalne zęby pod względem kształtu i koloru. Mosty stomatologiczne stanowią połączenie paru koron i są mocowane z obu stron na zębach własnych lub implantach. Można je stosować w przypadku braku jednego lub kilku zębów.

Licówki, nakłady, wkłady koronowo-korzeniowe – kiedy stosować?

Licówki to płaskie, ceramiczne płatki umieszczane na wargowej powierzchni zębów. Ich zaletą jest poprawa struktury zębów i estetyki uśmiechu. Licówki mają płaski kształt. Nakłady stosuje się w przypadku zniszczonych przez próchnicę tkanek zęba. Przybierają postać plomby – wypełnienia, która dopasowana jest do kształtu ubytku w zębie. Wyróżniamy nakłady: inlay i onlay. Wkłady koronowo-korzeniowe są stosowane w przypadku leczenia kanałowego i stosuje się je do odbudowy koron.

Rodzaje protez – protetyka stomatologiczna Poznań

U protetyka można wykonać wiele rodzajów protez zębowych. Protezy ruchome stosuje się u pacjentów, w których występują rozległe braki zębowe. Dzielimy je na częściowe i całkowite. Protezy częściowe stosowane są przez protetyków  przypadku posiadania części zębów lub implantów przez pacjenta. Protezy całkowite są stosowane u pacjentów w przypadku bezzębia. Do funkcji protezy całkowitej zaliczamy: odbudowę utraconego uzębienia, poprawę czynności żucia, wymowy czy estetyki.

Jakie wyróżniamy jeszcze rodzaje protez? Najpopularniejsze uzupełnienia ruchome to: protezy szkieletowe, protezy akrylowe, protezy overdenture. Protezy szkieletowe zakładane przez protetyka w Poznaniu składają się głównie z metalu i opierają się w dużej mierze na zębach. Proteza akrylowa opiera się na błonie śluzowej, a jej budulcem jest akryl. Z kolei proteza overdenture jest montowana przez protetyka na implantach lub korzeniach.

W gabinetach protetyk najczęściej wykonywane protezy szkieletowe. Są stosowane w razie rozległych braków zębowych, które są uzupełniane mostem. Konstrukcja protezy składa się z metalowego szkieletu zaopatrzonego w klamry i ciernie. Klamry odpowiedzialne są za utrzymanie protezy, opierając się głównie na powierzchni zgryzowej. Ciernie to wypustki opierające się na powierzchniach żujących zębów pacjenta. Proteza szkieletowa ułatwia przywrócenie funkcji żucia i poprawnej wymowy oraz zapewnia korzystne rozłożenie sił zgryzowych na podłożu, poprawiając komfort pacjenta.

Piśmiennictwo:

J.Borowicz, A. Modzelewska, K. Sarna-Boś, A.Ropa, Zastosowanie stopów metali nieszlachetnych w protetyce stomatologicznej, Lublin 2019.

+48 604 40 11 16

+48 604 40 11 16

wyszukiwanie stomatolog Poznań